Membantu Penyu Laut Bertahan

Pertubuhan berasaskan komuniti yang memberi tumpuan dalam menyelamatkan penyu laut di Pulau Pangkor.

Apa yang Kami Lakukan

Kami menggalakkan penglibatan orang ramai dalam aktiviti pemuliharaan penyu. Kami bekerjasama dengan komuniti nelayan tempatan dalam perkongsian maklumat dan penglibatan dalam sebarang aktiviti pemuliharaan yang dianjurkan. Kami menjalankan perundingan dan advokasi dengan agensi dan jabatan kerajaan dalam melindungi kawasan pantai. Kami bekerjasama dengan pakar dan penyelidik dalam menjalankan penyelidikan untuk manfaat dan kelangsungan hidup penyu laut di Pulau Pangkor. Kami memberi penekanan yang besar kepada pendidikan dalam menyampaikan kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan penyu. Oleh itu, kami menganjurkan forum awam, bengkel dengan nelayan, jangkauan ke sekolah tempatan, dan aktiviti seni.

Visi

Memastikan kadar pendaratan penyu meningkat kepada 60 sarang setahun menjelang 2030 dan mengurangkan ancaman kepupusan, di samping mengukuhkan ekonomi ekopelancongan tempatan.

Misi

Melindungi penyu laut di Pulau Pangkor melalui siri program kesedaran, kerja-kerja pemuliharaan di lapangan, penglibatan masyarakat, aktiviti seni, penyelidikan akademik, dan advokasi.

Perkhidmatan Utama & Produk

Ketahui lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan untuk menyokong kerja-kerja kami!
Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk menyokong kami!

pembenihan imej

Penanaman Pokok

Ketahui bagaimana penanaman pokok boleh membantu pemuliharaan penyu di Pulau Pangkor
Perkhidmatan2

Kraftangan buatan penduduk tempatan

Sokong kraftangan tempatan, sokong mata pencarian tempatan
imej-sukarelawan

Sukarelawan Pemuliharaan

Sumbangkan masa anda untuk membantu kerja seharian kami dengan sekumpulan penduduk tempatan yang bersemangat.

Mengamalkan Pokok

Pokok pantai memainkan peranan besar dalam mencegah hakisan pantai,
Amalkan pokok atau anjurkan acara penanaman pokok bersama kami!

Hubungi Kami

Teroka Artikel