Peranan Hutan Paya Bakau Dalam Mengatasi Isu Pemanasan Global

Dalam era pembangunan ini, terlalu banyak projek antropogenik yang dijalankan dan ia memerlukan pembukaan dan penerokaan kawasan baru. Selalunya, kawasan hutan akan menjadi sasaran untuk diteroka bagi projek-projek perumahan, kilang industri, dan juga pusat komersial. Selain itu, kawasan hutan juga kerap dimusnahkan dan dibuka untuk aktiviti perladangan sama ada ladang tanaman atau ladang penternakan. Hal [...]

Negeri Perak Ada Penyu?: Konservasi Penyu di Pulau Pangkor

Negeri Perak dianugerahkan Tuhan dengan kewujudan penyu sebagai khazanah lautdi mana pantai-pantai di pesisir daerah Manjung termasuk di Pulau Pangkor menjadikawasan pilihan untuk pendaratan penyu spesis Chelonia mydas (Penyu Agar / GreenTurtle) dan Lepidochelys olivacea (Penyu Lipas / Olive Ridley). Namun pendaratanPenyu Lipas telah merosot dan hanya Penyu Agar yang masih mendarat di kawasanpesisir pantai [...]

Kem Penyu Sedunia 2022: Selamatkan Penyu Pulau Pangkor

Hari Penyu Sedunia disambut pada 16 Jun setiap tahun untuk membawa mesej kepada orang awammengenai kepentingan perlindungan, pemeliharaan, dan pemuliharaan spesies penyu yang kianterancam. Oleh itu, Rakan Segari dan Persatuan Aktivis Sahabat Alam (KUASA) mengambil inisiatifuntuk meraikan sambutan ini dengan menganjurkan festival melalui cara yang lebih santai iaitu "KemPenyu Sedunia". Festival yang berkonsepkan "konservasi melalui [...]

Hari Bumi: Ekosistem dan Jaminan Makanan

Hari Bumi disambut pada 22 April setiap tahun oleh seluruh penduduk dunia. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunjukkan rasa penghargaan kita terhadap planet Bumi yang tercinta ini. Selain menjadi rumah yang selamat kepada seluruh umat manusia, alam ini juga telah membekalkan kita dengan pelbagai sumber yang bermanfaat untuk digunakan.  Alam menyediakan [...]